ปรึกษาเราเพื่อรับราคาที่ดีที่สุด

รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
และจดทะเบียนทางธุรกิจทุกประเภท

รับฟรี

การปรึกษาหารือ

รับจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัทของคุณในประเทศไทยอย่างง่ายดาย
ที่ วัน เดอะ วีซ่า เราพร้อมจัดการความกังวลในการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทย และช่วยจัดการตามกระบวนการทางกฎหมายที่ซับซ้อน
เพื่อช่วยให้บริษัทของคุณจัดตั้งขึ้นเพื่อความสำเร็จที่แท้จริง

จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจในไทยและเพื่อขอใบอนุญาตทำงาน

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัท

รับจดทะเบียนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบริษัท

เปลี่ยนกรรมการบริษัท

เปลี่ยนแปลงกรรมการเข้าหรือออกของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้น (BOJ5)

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

ทุน

จดทะเบียนเพิ่มและลดทุนของบริษัท

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

การเปลี่ยนที่อยู่บริษัท

จดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานของบริษัท

สาขาสำนักงานบริษัท

จดทะเบียนเพิ่มและลดสาขาที่บริษัทได้ทำไว้

เปลี่ยนชื่อบริษัท

จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท

เปลี่ยนตราประทับบริษัท

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงโลโก้และตราประทับสำคัญของบริษัท

รายงานผู้สอบบัญชี

ให้บริการจัดทำงบการเงินของบริษัท

อื่นๆ

เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายละเอียดที่ลงทะเบียน

ปรึกษาฟรี


ทางออกของทุกปัญหาเริ่มต้นที่นี่
โทรหาเราตอนนี้ : 082 855 7311
ไลน์ Official ID : @onethevisa